Radiestezijsko ispitivanje Tesla369® Purpurne Ploče

 

Kratka Biografija – g. Franja Bošnjak

Rođen 1964. godine u Somboru, tu se školovao i odrastao. Po zanimanju preduzetnik, ima porodicni salaš gde živi. Sve bi ovo bila obična životna priča da g.Franja Bošnjak nema neobičan hobi ili da kazemo – dar.  Uvek u kontaktu sa prirodom, a još u detinjstvu – susreće se sa radiestezijom. Njegova majka je koristila i imala dar da koristi visak u obliku prstena.

 

Prvi koraci u radiesteziji 

“Kao mlad, nisam se zanimao za radiesteziju”,  kako tvrdi “…ali kako je moja majka starila, polako sam počeo da se interesujem. Kroz dugi niz godina imao sam mogucnost da duboko usavršim rad sa ovim neverovatnim alatom” I tako se nastavila se porodična tradicija, kroz svakodnevno druženje sa viskom. “Tokom svog rada, imao sam prilike da pregledam na stotine stanova, kuća, poslovnih prostora… Najvažnije je gde čovek spava. Uglavnom su to mesta bez većih negativnih uticaja. Ponekad je dovoljno samo malo pomeriti krevet da bi se izbegli eventualni zdravstveni problemi .”

Ispitivanje Tesla369® Purpurne Ploče

Kao i svi istraživači koji traže istinu, susretao sam se sa mnogo aparata, uređaja, ogrlica, nakita, narukvica i svega ostalog što je namenjeno poboljšanju kvaliteta života. Jedan od takvih pronalazaka je i Tesla369® Purpurna Ploča. “Da budem iskren – to je bila ljubav na prvi pogled i sa nestrpljivošću sam želeo da ispitam njeno dejstvo. U saradnji sa Jovanom iz Novog Sada, izvršili smo merenja.

Merenje anodnog sloja – debljine anodne prevlake

Da napomenem da pre našeg susreta nisam ni znao šta znači anodna prevlaka – niti da se ona meri u mikronima. Merenjem smo dobili rezultat od 22,2 mikrona za Tesla369® Purpurnu Ploču i Disk, a anodni sloj na Tesla369® Purpurnoj Ploči je bio 22,3 mikrona. Jovan mi je objasnio da je anodizacija aluminijuma vršena po evropskim standardima i da je okvirno oko 20 mikrona u proizvodnji. Neverovatno – rezultat je gotovo identičan standardu koji se primenjuje u fabrici.

Merenje jačine delovanja u odnosu na godine

Želeli smo da izmerimo koliko dugo svi proizvodi sa 100% jačine mogu da deluju. Visak je pokazao rezultat od 450 godina, bez smanjenja jačine. Praktično – 450 godina će Tesla369® Purpurna Ploča delovati kao i prvog dana!

Merenje polja delovanja

Došli smo ideje da bi bilo pametno da izmerimo polje delovanja tj. radijus u kome Tesla369® Purpurna Ploča i Disk imaju bilo kakvo dejstvo. Naravno – što smo bliži ploči to je dejstvo jače i visak se brže i jače okreće.

Rezultati merenja:

Tesla369® Purpurna Ploča – do 3 metra u radijusu
Tesla369® Purpurni Disk – do 1.2 metra u radijusu

Merenje induktivnog magnetnog polja

Merenjem smo došli do saznanja da svi proizvodi daju oko 23 mT induktivno magnetno polje što se naravno uvećava ako imamo više ploča u neposrednoj blizini. Tesla369® Purpurna Ploča je tahjonski proizvod, ali još uvek ne postoji takav instrument koji bi mogao izmeriti količinu ili gustinu tahjona koji su u polju Teslinih ploča ili diska. Magnetna terapija je priznata kao alternativni način lečenja, s tim što kod takvih lečenja treba biti posebno obazriv jer delovanje magneta na neke ljude deluje nepovoljno.

Tesla369® Purpurna Ploča kreira suptilno (apsolutno neškodljivo) magnetno polje, a duhovne (nemerljive) energije koje donosi tek treba polako da otkrivamo. I sam Tesla je govorio da će nauka napredovati za 10 godina kao za sve vekove do sada kada bude počela da izučava nematerijalne pojave.

 

“Tesla369® Purpurna Ploča je jedan od najboljih, ako ne i najbolji proizvod koji sam imao prilike da koristim…” 
izjavio je Bošnjak.

Još nešto o g.Franji Bošnjaku

Uvažen je i cenjen član više ezoteričnih udruženja, koje ovom prilikom nije hteo da pominje (ja sam lično video više članskih karata), jer veruje da ljudi još uvek nisu spremni da saznaju više o tome.

Pored radiestezije, bavi se i bioenergijom, ima jako zračenje što su svi kojima je radio tretmane imali prilike da osete. Ima diplomu poznatog bioenergetičara Zdenka Domančića.

Radi tretmane po pozivu ili u svojoj kancelariji po dogovoru.

Zanima se za biodinamičku poljoprivredu, proizvodnju zdrave hrane bez primene pesticida, skupih vestačkih đubriva i premiksa.

Korpa
  • Nema proizvoda u korpi.